Naposledy dodané

Informácie pre dodávateľov

Ďakujeme, že venujete čas na návštevu našej stránky. Dúfame, že nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete pre Vaše rozhodnutie. Pokiaľ nie, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Nižšie si prosím vyberte či ponúkate na predaj použité zariadenie alebo nové. Pre každú spoluprácu s našou spoločnosťou platí, že záujemca o kúpu zariadenia ručí za nákup obstaraným zariadením. Práve preto je pre našu spoločnsoť prioritná ochrana nadobudnutého majetku. 

Žiadosti o financovanie musí predložiť vždy záujemca, nie je možné, aby predajca preveroval bonitu záujemcu.

Obstaranie a financovanie neposkytujeme na počkanie, teda treba rátať so 7 až 10 dňovou lehotou na uzavretie obchodného prípadu.

Vylúčené sú z financovania:

- náklady na montáž, stavebnú úpravu alebo dopravu

- dodávky spotrebného materiálu súvisaceho so zariadením (napríklad čistiace prostriedky, atď.)

- poplatky za predĺženú záruku, atď.

 

Niektoré zariadenia financujeme len ako súčasť komplexných dodávok. Spoločnosť CELAF s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny dodávateľa zariadenia ktoré si vybral záujemca a to najmä v prípade, pokiaľ dané zariadenie je u konkrétneho dodávateľa predražené a teda to isté zariadenie je na trhu k dispozícii za nižšiu cenu a/alebo konkrétne zariadenie dodávateľ nie je schopný dodať v určenom čase.