Naposledy dodané

Kontakt

Nižšie nájdete všetky údaje o našej spoločnosti.  

 

 Sídlo spločnosti:

 

 CELAF s.r.o.,

 City Business Center I (Regus - 1. poschodie)

 Karadžičova 8/A

 821 08 Bratislava

  

 IČO: 45 466 475

 IČ DPH: SK2023009626

 

Tel: 02/55 57 26 68

 Fax: 02/ 59 39 62 00

   

Bankové spojenie:

 116 295 2009/1111 Unicreditbanka

 

 Spoločnosť je zapísaná na okresnom súde Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 64213/B.

 Dátum založenia: 31.03.2010

 Základné imanie: 14 000 EUR

  

Kontaktná kancelária: Celaf s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

 

  

 

  

 Materská webová stránka  www.celaf.sk !