Naposledy dodané

Otázky a odpovede

Považujeme za dôležité aby ste ešte pred tým, než začneme spolupracovať získali odpovede na viacero dôležitých otázok. 

1. Poskytuje CELAF pôžičky?

CELAF s.r.o. neposkytuje pôžičky a neposkytuje finančné prostriedky. Nákup zariadení a predmet nájmu obstará na základe zmluvy o operatívnom leasingu na vlastný účet a následne odovzdá do užívania záujemcovi.

2. Môžeme si vybrať konkrétneho dodávateľa technológií?

CELAF s.r.o. si vyhradzuje právo obstarať Vami požadovanú technológiu od iných, než Vami určených dodávateľov.

3. Po skončení operatívneho leasingu sa stanem ihneď majiteľom technológie?

Nie. Operatívny leasing je prenájom zariadení, technológií na prevádzku. Po skončení doby nájmu je možné predmet nájmu odkúpiť alebo pokračovať v prenájme

4. Čo je spätný prenájom?

Sale and lease back alebo spätný prenájom je prefinancovanie technológií, ktoré už vlastníte. Tie prechádzajú do majetku spoločnosti CELAF s.r.o. a následne sú Vám prenajaté do užívania.

5. Aká je RPMN u spoločnosti Celaf ?

CELAF s.r.o. neposkytuje pôžičky ani úver, preto tento ukazovateľ nie je adektvátny pri operatívnom leasingu.

6. Prefinancujete aj dovoz z Číny?

CELAF s.r.o. neposkytuje operatívny leasing na technológiu obstaranú v Číne, resp. spolupracujeme len s dodávateľmi technológií a zariadení zo Slovenska, prípadne z krajín EÚ.